تبلیغات درون برنامه ای

کمپین تبلیغاتی سبز

کمپین 3 میلیون تومانی
نمایش 8 هزار مرتبه ای

 • دارد تمام صفحه
 • دارد گزارش
 • ندارد تحلیل گزارش
 • ندارد طراحی لندینگ
کمپین تبلیغاتی آبی

کمپین 6 میلیون تومانی
نمایش 18 هزار مرتبه ای

 • دارد تمام صفحه
 • دارد گزارش
 • ندارد تحلیل گزارش
 • ندارد طراحی لندینگ
کمپین تبلیغاتی نقره ای

کمپین 12 میلیون تومانی
نمایش 28 هزار مرتبه ای

 • دارد تمام صفحه
 • دارد گزارش
 • ندارد تحلیل گزارش
 • ندارد طراحی لندینگ
کمپین تبلیغاتی طلایی

کمپین 20 میلیون تومانی
نمایش 60 هزار مرتبه ای

 • دارد تمام صفحه
 • دارد گزارش
 • دارد تحلیل گزارش
 • دارد طراحی لندینگ

Powered by WHMCompleteSolution