تبلیغات تلگرامی

کمپین تبلیغاتی آبی

تبلیغات در 6 کانال خبری و تفریحی
مجموع اعضاء 1 میلیون نفر
مدت زمان حفظ تبلیغ 12 ساعت
ساعت انتشار ساعت 22
پیش بینی نمایش 250K
کانال نمونه - فارس نیوز

کمپین تبلیغاتی سبز

تبلیغات در 10 کانال خبری و تفریحی
مجموع اعضاء 2.5 میلیون نفر
مدت زمان حفظ تبلیغ 14 ساعت
ساعت انتشار ساعت 21
پیش بینی نمایش 500K
کانال نمونه - فارس نیوز - نود

کمپین تبلیغاتی نقره ای

تبلیغات در 20 کانال خبری و تفریحی
مجموع اعضاء 3.5 میلیون نفر
مدت زمان حفظ تبلیغ 16 ساعت
ساعت انتشار ساعت 22
پیش بینی نمایش 1M
کانال نمونه - فارس نیوز - نود - خبر فوری

کمپین تبلیغاتی طلایی

تبلیغات در 25 کانال خبری و تفریحی
مجموع اعضاء 4.5 میلیون نفر
مدت زمان حفظ تبلیغ 12 ساعت
ساعت انتشار ساعت 22
پیش بینی نمایش 2M
کانال نمونه - ورزش 3 - فارس نیوز - نود - خبر فوری و...

Powered by WHMCompleteSolution